Použití Terminálové služby v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Terminálový server je takový server, na kterém je spuštěná Terminálová služba pro účely hostování programů založených na operačním systému Windows® nebo hostování systému Windows v klientských počítačích. Uživatelé se mohou připojit ke klientským počítačům na terminálovém serveru a spustit programy, uložit soubory nebo používat síťové prostředky daného serveru. Uživatelé mohou k terminálovému serveru přistupovat pomocí připojení ke vzdálené ploše (RDC) 6.0 (RDC 6.0) nebo novější, nebo pomocí programů RemoteApp. Pokud je server nakonfigurován v roli Terminálového serveru, odkazuje se na něj jako na terminálový server.

Terminálová služba v operačním systému Windows Server® 2008 poskytuje technologie, které umožňují uživatelům přístup k programům založeným na systému Windows, které jsou nainstalovány na terminálovém serveru, nebo přístup k celé ploše systému Windows. Terminálová služba je role serveru, která se skládá z nálsledujících dílčích součástí označovaných jako služby rolí:

 • Terminálový server   Role služby terminálového serveru umožňuje serveru hostovat programy založené na systému Windows nebo celou plochu systému Windows. Uživatelé se mohou připojit k terminálovému serveru a spustit programy, uložit soubory nebo používat síťové prostředky daného serveru.

 • Program TS Web Access   Služba rolí, která uživatelům umožňuje přístup k programům RemoteApp a připojení vzdálené plochy k terminálovému serveru pomocí webového serveru. Program TS Web Access zahrnuje také funkci Webové připojení ke vzdálené ploše, která uživatelům umožňuje vzdálené připojení k libovolnému počítači s možností přístupu ke vzdálené ploše.

 • Licencování TS   Služba rolí, která spravuje licence klientského přístupu k terminálové službě (TS CAL), které potřebují jednotlivá zařízení nebo uživatelé pro připojení k terminálovému serveru. Služba Licencování TS slouží k instalaci, vydávání a monitorování dostupnosti licencí TS CAL na licenčním serveru Terminálové služby.

 • Brána TS   Služba rolí, která umožňuje oprávněným vzdáleným uživatelům připojení ke zdrojům v interní firemní síti z libovolného zařízení, které je připojeno k Internetu a ve kterém lze spustit klientský software Připojení ke vzdálené ploše (RDC).

 • Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby   Služba rolí, která podporuje vyrovnání zátěže relací mezi terminálovými servery na farmě terminálových serverů, a podporuje opětovné připojování ke stávající relaci na farmě terminálového serveru s vyrovnaným zatížením.

Systém Windows Small Business Server 2008 (Windows SBS) Premium zahrnuje software pro spuštění na druhém serveru. Povolením role Terminálová služba na druhém serveru mohou uživatelé přistupovat k terminálovému serveru v rámci sítě Windows SBS 2008 nebo z Internetu. Terminálová služba v síti se systémem Windows SBS 2008 poskytuje následující výhody.

 • Může vám pomoci ušetřit peníze tím, že pomáhá prodloužit životnost počítačového hardwaru.

 • Může vám pomoci rychle nasadit aplikace pro systém Windows do počítačů a zajistit tak jejich snažší správu.

 • Poskytuje přístup k aplikacím pro systém Windows z umístění mimo společnost.

Terminálová služba a Windows Small Business Server 2008

Před konfigurací terminálové služby v systému Windows SBS 2008 si projděte následující pokyny:

 • U terminálové služby použijte druhý server, který je součástí systému Windows SBS 2008 Premium. Jako terminálový server nelze použít server se systémem Windows SBS 2008. Terminálová služba nefunguje správně se zbývajícími aplikacemi a službami, které jsou součástí systému Windows SBS 2008.

 • U terminálového serveru lze použít druhý server, který je součástí systému Windows SBS 2008 Premium, nebo Windows Server 2008 Standard se samostatnou serverovou licencí.

 • Licence CAL terminálové služby jsou požadovány pro každého uživatele nebo zařízení přistupujícícm nebo používajícím serverový software. Licence CAL Terminálové služby nejsou součástí licence na server se systémem Windows SBS 2008 nebo licencí CAL se systémem Windows SBS 2008. Licence CAL terminálové služby je třeba zakoupit samostatně.

Plánování a nasazení terminálového serveru

V následujících oddílech se dozvíte, jak naplánovat a nasadit terminálový server v síti se systémem Windows SBS 2008.