Konfigurace licencí systému WinWESS

Platí pro: Windows SBS 2008

Chcete-li nakonfigurovat licence systému WinWESS, je nutné nainstalovat rozhraní příkazového řádku Windows PowerShell™ a licence klientského přístupu.

Varování

Tyto úlohy je třeba provést po povýšení serveru se systémem WinWESS nebo WinWESS bez technologie Hyper-V jako řadič domény v kořeni domény. Informace o povýšení serveru jako řadiče domény v kořeni doménové struktury získáte v tématu Nasazení domény kořenové struktury v systému Windows Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=116692).

Instalace jádra Windows PowerShell

 1. Na ploše klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Správce serveru.

 2. V příkazovém řádku Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V dialogovém okně Správce serveru klikněte v podokně konzoly na položku Funkce.

 4. V podokně Funkce klepněte na položku Přidat funkce.

 5. V seznamu Funkce vyberte možnost Windows PowerShell a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Potvrzení klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 7. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Zavřít.

Instalace licencí klientského přístupu

 1. Vložte disk WinWESS DVD a na ploše klikněte na tlačítko Start na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Příslušenství.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na příkaz Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz msiexec /i G:\tools\licensing\WinSB.msi /qn a stiskněte klávesu ENTER.

  G je jednotka, do níž jste vložili disk DVD se systémem WinWESS.

 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd C:\Windows\system32 a stiskněte klávesu ENTER.

  C je jednotka, do níž jste vložili disk se systémem WinWESS.

 5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz LicensingSetupForWinSB.cmd a stiskněte klávesu ENTER.