Kopírování sdílených složek uživatelů na cílový server

Platí pro: Windows SBS 2008

Kopírování sdílených složek uživatelů na cílový server pomocí příkazu RoboCopy.

Poznámka

Diskové kvóty jsou na cílovém serveru povoleny pro oddíl, na němž je umístěna sdílená složka uživatele. Pokud byly diskové kvóty na zdrojovém serveru změněny, je třeba zajistit, aby byly diskové kvóty na cílovém serveru shodné nebo vyšší než diskové kvóty nastavené na zdrojovém serveru. Chcete-li získat další informace o úpravách výchozích kvót pro všechny uživatele na cílovém serveru, klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nápověda a podpora a poté vyhledejte řetězec „nastavit diskové kvóty pro všechny uživatele.”

Kopírování sdílených složek uživatelů

  1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a vyberte příkaz Spustit jako správce.

  2. Po zobrazení stránky Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

  3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

    robocopy \\<Název_zdrojového_serveru> \Users \\<Název_cílového_serveru> \UserShares /E /COPY:DATSOU /LOG:C:\Copyresults.txt

    Poznámka

    Příkaz RoboCopy je alternativou příkazu Xcopy a je to standardní funkce systému Windows Server 2008. Další informace o příkazu RoboCopy naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120040).

  4. Chcete-li zkontrolovat, zda byly soubory správně zkopírovány, můžete zobrazit soubor C:\Copyresults.txt. Dále můžete porovnat počet a velikost souborů, které byly ve sdílených složkách uživatelů na zdrojovém serveru, s počtem a velikostí souborů, které se nyní nacházejí na cílovém serveru.