Copyright

Platí pro: Windows SBS 2008

Informace v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších referencí na internetové stránky mohou být změněny bez upozornění. Nebylo-li uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domény, e-mailové zprávy, loga, osoby, místa a události uvedené v příkladech v tomto dokumentu jsou fiktivní. Žádná podobnost s některými skutečnými společnostmi, organizacemi, produkty, názvy domén, e-mailovými adresami, logy, osobami, místy nebo událostmi nebyla zamýšlena a neměla by být vyvozována. Povinností uživatele je dodržovat všechny platné zákony týkající se autorských práv. Bez omezení práv v rámci autorského práva nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena ani zadána do vyhledávacího systému ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky (elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním ani jiným způsobem) ani pro jakýkoli účel bez výslovného písemného povolení od společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, aplikace patentů, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví pokrývající téma tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva ani jiná duševní vlastnictví, pokud to není výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě.

Vaše právo kopírovat tuto dokumentaci je omezeno autorským zákonem a pravidly licenční smlouvy k softwaru. Jako nabyvatel softwarové licence si můžete vytvořit rozumný počet kopií nebo výtisků pro své vlastní použití. Vytváření neoprávněných kopií, přizpůsobení, kompilací nebo odvozených prací pro komerční distribuci je zakázáno a je trestným porušením zákona.

© 2008 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, Outlook, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows NT, Windows Server, a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

UPnP je identifikační značka produktu společnosti UPnP Implementers Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.