Nastavení serveru repliky služby Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

Nastavení služby Update Services na cílovém serveru na repllikaci databáze služby Update Services na zdrojovém serveru. Zdrojový server tak představuje nadřazený serveru pro službu Update Services na cílovém serveru.

Nastavení služby Update Services na cílovém serveru jako repliky

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services rozbalte Název_cílového_serveru a klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. V podokně výsledků klikněte na možnost Zdroj aktualizací a proxy server.

 5. Na kartě Zdroj aktualizací klikněte na možnost Synchronizovat z jiného serveru Windows Server Update Services, do textového pole Název serveru zadejte název zdrojového serveru a pak do textového pole Číslo portu zadejte číslo portu, které služba WSUS používá na zdrojovém serveru.

  Poznámka

  Jestliže neznáte číslo portu, které služba Update Services na zdrojovém serveru používá, získáte informace v tématu Určení čísla portu používaného službou Update Services na zdrojovém serveru.

 6. Zaškrtněte políčko Tento server je replika serveru pro odesílání dat a klikněte na tlačítko OK.

Určení čísla portu používaného službou Update Services na zdrojovém serveru

 1. Na zdrojovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Název_serveru.

 4. V podokně výsledků si poznamenejte číslo portu uvedené v části Přehled a v podčásti Přizpůsobení.