Migrace konfiguračního souboru vzdáleného webového pracoviště

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Jedná se o volitelnou úlohu.

Pokud jste na zdrojovém serveru nakonfigurovali vzdálené webové pracoviště (RWW) a chcete použít stejnou konfiguraci na novém serveru, je nutné ručně zkopírovat konfigurační soubor RWW na cílový server.

Migrace konfiguračního souboru RWW na cílový server

  1. Na zdrojovém serveru zkopírujte soubor RWWConfig.xml, který je ve složce %ProgramFiles%\Windows Small Business Server\Data.

  2. Na cílovém serveru vložte soubor RWWConfig.xml do složky %ProgramFiles%\Windows Small Business Server\Data, kde přepíše existující soubor.