Nastavení cílového serveru jako samostatného serveru služby Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

V tomto kroku nastavíte cílový server jako samostatný server služby Update Services tak, aby mohl začít přijímat aktualizace přímo z webu služby Microsoft Updates.

Nastavení samostatného serveru

  1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a poté klikněte na možnost Microsoft Windows Server Update Services 3.0. SP1.

  2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

  3. V navigačním podokně Update Services klikněte na položku Název_cílového_serveru a klikněte na tlačítko Možnosti.

  4. V podokně výsledků klikněte na možnost Zdroj aktualizací a proxy server.

  5. Na kartě Zdroj aktualizace zrušte zaškrtnutí políčka Tento server je replika serveru pro odesílání dat.

  6. Zaškrtněte políčko Synchronizace ze serveru Microsoft Update a klikněte na tlačítko OK.