Zavření portů v bráně firewall serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Po odinstalaci firemní aplikace nebo ukončení používání programu či služby byste měli zavřít nebo odstranit přidružené porty na serverové bráně firewall.

Zavření portu v serverové bráně firewall

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klikněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Serverová brána firewall a potom klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti brány firewall.

  4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na položku Správa pravidel.

  5. Klikněte na položku Povolit program v bráně firewall systému Windows.

  6. Na kartě Výjimky přejděte do textového pole Program nebo port a vyhledejte název portu, který chcete zavřít.

  7. Chcete-li port dočasně zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka a klepněte na tlačítko OK.

  8. Pokud se nechystáte používat program, který tento port vyžaduje, klepnutím na tlačítko Odstranit trvale odstraňte název programu a číslo portu, klikněte na tlačítko Ano a potom klikněte na tlačítko OK.