Posouzení stavu ochrany proti virům a dalšímu malwaru

Platí pro: Windows SBS 2008

Zobrazení seznamu na kartě Zabezpečení v konzole systému Windows SBS zobrazuje informace o součástech zabezpečení, které jsou na serveru nainstalovány. Vyberte požadovanou součást zabezpečení kliknutím. Souhrnné informace o dané součásti se zobrazí v podokně podrobností.

Pokud v síti existují problémy, můžete zobrazit souhrn, který uvádí všechny počítače v síti, nainstalovaný software a aplikace systému Windows SBS 2008 a stav antivirového softwaru, antispywarového softwaru a antimalwarového softwaru.

Zobrazení souhrnu nainstalované ochrany proti malwaru v síťových počítačích

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit souhrnnou sestavu antivirového softwaru nainstalovaného v jednotlivých počítačích v síti, klikněte na možnost Zobrazit souhrn ochrany proti virům pro systém souborů.

  • Chcete-li zobrazit souhrnnou sestavu softwaru proti malwaru nainstalovaného v jednotlivých počítačích v síti, klikněte na možnost Zobrazit souhrn ochrany proti spywaru a malwaru.

Posouzení stavu softwaru na ochranu proti virům pro systém souborů

Stav Popis

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c

OK

Software na ochranu proti virům je nainstalován ve všech klientských počítačích, je povolen a je aktuální.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487

Upozornění

 • Centrum zabezpečení uvádí selhání ověřování.

 • Následující skutečnosti mohou platit pro nainstalované řešení antivirové ochrany:

  • Signatury nejsou aktuální.

  • Prověřování antivirové ochrany není v jednom nebo více klientských počítačích povolen.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b

Kritická

Jeden nebo více klientských počítačů nemá nainstalovaný antivirový software.

Šedý text

Není dostupné

Data v podokně podrobností nelze načíst nebo nelze určit kritéria součásti.

Posouzení stavu ochrany proti spywaru a dalšímu malwaru

Stav Popis

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c

OK

Je nainstalováno, povoleno a aktuální nejméně jedno řešení ochrany proti malwaru.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487

Upozornění

 • Centrum zabezpečení uvádí selhání ověřování.

 • Následující skutečnosti mohou platit pro nainstalované řešení ochrany proti malwaru:

  • Signatury nejsou aktuální.

  • Prověřování ochrany proti malwaru není v jednom nebo více klientských počítačích povolen.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b

Kritická

Jeden nebo více klientských počítačů nemá nainstalovaný software na ochranu proti malwaru.

Šedý text

Není dostupné

Data v podokně podrobností nelze načíst nebo nelze určit kritéria součásti.