Další kroky pomáhající při zabezpečení sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Kromě funkcí zabezpečení povolených v systému Windows SBS 2008 jsou k dispozici kroky, jejich pomocí můžete udržovat síť systému Windows SBS 2008 ještě bezpečnější.