Správa ochrany e-mailů proti virům a nevyžádané poště

Platí pro: Windows SBS 2008

Tradiční antivirový software nemůže monitorovat nebo prověřovat obsah databáze serveru Exchange Server. Potřebujete antivirové řešení, které může zabránit šíření virů prověřováním všech zpráv v reálném čase s minimálním dopadem na výkon serveru nebo čas doručování zpráv. Microsoft Forefront Security for Exchange Server (FSE) pomáhá chránit před viry, které mohou být v přílohách souborů e-mailů, tělech e-mailových zpráv nebo příspěvcích ve veřejných složkách.

Mezi funkce služby FSE patří:

  • prověřování virů pomocí více antivirových modulů,

  • distribuovaná ochrana všech rolí serveru Exchange, pokud jde o ukládání a přenos, včetně serverů Edge, serverů rozbočovače a serverů poštovní schránky a veřejné složky,

  • filtrování souborů podle názvu, přípony nebo velikosti souboru,

  • komplexní upozorňování správce, odesílatele zprávy a příjemce zprávy.

Během instalace systému Windows SBS 2008 můžete nainstalovat zkušební verzi služby FSE pro e-maily. Zkušební verze je kompletní, plně funkční verze služby FSE se 120denním zkušebním obdobím, které začíná po dokončení průvodce instalací systému Windows SBS 2008.

Důležité

Pokud nechcete obnovit odběr služby FSE po vypršení zkušebního období, je třeba službu FSE odinstalovat a ručně zakázat aktualizace ochrany proti nevyžádané poště na serveru Exchange Server. Službu FSE můžete odinstalovat pomocí panelu Programy a funkce v Ovládacích panelech. Další informace o ručním zakázání aktualizací ochrany proti nevyžádané poště získáte v tématu Povolení a zakázání aktualizací ochrany proti nevyžádané poště na serveru Exchange Server.

Pokud jste nezvolili instalaci služby FSE během instalace systému Windows SBS 2008, můžete ji nainstalovat později. Informace o instalaci služby FSE získáte v tématu Instalace služby Forefront Security na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131324).

Poznámka

Pokud je služba FSE nainstalovaná během instalace systému Windows SBS 2008, použije se příslušné nastavení pro systém Windows SBS 2008. Pokud jste službu FSE nainstalovali později, mohou být vyžadovány další kroky konfigurace. Téma Výchozí nastavení služby FSE uvádí nastavení, která jsou použita během instalace systému Windows SBS 2008.

Důležité

Pokud je v síti proxy server, můžete službu FSE nakonfigurovat tak, aby načítala aktualizace prostřednictvím proxy serveru. Informace o způsobu konfigurace proxy serveru ve službě FSE získáte v tématu Konfigurace služby FSE na používání proxy serveru.

Poznámka

Pokud služba FSE zjistí e-mail obsahující virus, je e-mail umístěn do karantény ve složce \Program Files (x86)\Microsoft Forefront Security\Exchange Server\Data\Archive\Inbox.

Informace o posouzení stavu ochrany e-mailů získáte v tématu Posouzení stavu ochrany e-mailu proti virům a nevyžádané poště.

Další informace o programu Forefront Security for Exchange Server naleznete v příručce Posouzení programu Microsoft Forefront Security for Exchange Server na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131769).