Poučení uživatelů o výběru silných hesel

Platí pro: Windows SBS 2008

Během instalace systému Windows SBS 2008 jsou ve výchozím nastavení povoleny zásady silných hesel. Požádejte uživatele o to, aby se svými hesly zacházeli jako se svými soukromými informacemi, jako je například osobní identifikační číslo (PIN) ke kreditní kartě. Poučení uživatelů o silných heslech a doporučených postupech vytváření hesel pomáhá zajistit vyšší zabezpečení sítě. Následující typické pokyny vám při implementaci pomohou zajistit silné heslo a vyšší ochranu místní sítě.

Heslo by nemělo obsahovat žádnou z následujících součástí:

 • uživatelské jméno nebo e-mailový alias,

 • jméno dítěte, rodiče, partnera nebo přítele uživatele,

 • jakékoli slovo vyskytující se ve slovníku,

 • staré heslo, které použijete znovu s přidanými číslicemi,

 • datum narození,

 • telefonní číslo,

 • číslo sociálního pojištění nebo jiné identifikační číslo,

 • jakékoli snadno zjistitelné osobní informace.

Silné heslo sestává z následujících součástí:

 • Neobsahuje celé jméno uživatelského účtu nebo jeho část.

 • Obsahuje nejméně šest znaků.

 • Obsahuje znaky nejméně ze tří z následujících čtyř skupin:

 • velká písmena (A až Z),

 • malá písmena (a až z),

 • číslice (0 až 9),

 • neabecední znaky (například !, $, #, %).

Další informace o zásadách hesel získáte v tématu Výběr bezpečných hesel na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131429).