Správa zabezpečení sítě v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je 1. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi naleznete v dokumentu Správa zabezpečení sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130660). Aktualizace může obsahovat kritické informace, které nebyly v době publikování tohoto dokumentu k dispozici.

Server posoudí celkový stav každé součásti zabezpečení a pak tento stav zobrazí na kartě Domů v části Shrnutí základních informací o síti na kartách Sestavy v souhrnné sestavě sítě a v podrobné sestavě sítě. Zobrazuje také stav na kartě Zabezpečení.

Na kartě Zabezpečení můžete zjistit stav součástí zabezpečení sítě, který zahrnuje ochranu proti virů u systému souborů a v e-mailech, ochranu proti nevyžádané poště pro e-mail, ochranu proti spywaru a dalšímu malwaru pro server a klientské počítače a brány firewall na serveru a v klientských počítačích.

Důležité

Karta Zabezpečení představuje jedno místo pro monitorování stavu sítě systému Windows SBS 2008. Ke správě konkrétních problémů je třeba přejít ke službě nebo aplikaci, které jsou uvedeny ve sloupci Zdroj.

Následující tabulka uvádí indikátory stavu sítě a související ikony, které se zobrazují na kartách Domů, Sestavy a Zabezpečení konzoly Konzola systému Windows SBS.

Indikátory stavu sítě

Stav Popis

OK

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c

Všechny služby související se zabezpečením jsou spuštěny dle očekávání.

Upozornění

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487

Existuje jeden nebo více stavů upozornění

Kritická

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b

Existuje jeden nebo více kritických stavů výstrahy.

Tento dokument vám pomůže porozumět funkcím dostupným v systému Windows SBS 2008 k monitorování a správě zabezpečení sítě a používat je. Další informace získáte kliknutím na následující odkazy: