Konfigurace vzdáleného přístupu k síti

Platí pro: Windows SBS 2008

Uživatelé mohou vzdálené webové pracoviště (RWW) efektivně využívat ke vzdálenému přístupu k Windows SBS 2008 místní síti. Mohou také použít připojení k virtuální privátní síti (VPN). Použití vzdáleného webového pracoviště však představuje jednodušší metodu než použití připojení VPN pro autorizované uživatele k přístupu do místní sítě.

Vzdálené webové pracoviště umožňuje uživatelům přístup k důležitým funkcím systému Windows SBS 2008, když jsou mimo kancelář. Pomocí vzdáleného webového pracoviště mohou kontrolovat e-mail a kalendáře, připojovat se k počítačům v zaměstnání pomocí vzdálené plochy, používat sdílené aplikace, přistupovat k internímu firemnímu webu, zobrazovat zprávy o výkonu nebo se připojovat k počítači v síti systému Windows SBS 2008 stažením správce připojení.

Pokud uživatelé nepotřebují vzdáleně přistupovat k místní síti, přístup ke vzdálenému webovému pracovišti pomáhá omezit pravděpodobnost neoprávněného přístupu k síti.

Informace o správě vzdáleného webového pracoviště (RWW) získáte v tématu Správa vzdáleného webového pracoviště serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=103161).