Spouštění pravidelně plánovaných záloh

Platí pro: Windows SBS 2008

Zálohování dat na serveru může pomoci zabránit ztrátám dat, která vznikla v důsledku chyb uživatele, falšování dat nebo virového útoku. Je obzvlášť důležité v malých firmách, protože celkové selhání systému vede nejen ke ztrátě důležitých dat, ale také ke ztrátě nezbytných služeb, jako je e-mail. Bez aktuální zálohy mohou i společnosti, které používají zrcadlené pevné disky, získat pouze část ztracených dat.

Prověřte integritu zálohování výběrem náhodných souborů ze zálohy, jejich obnovením do náhradního umístění a následným ověřením, že soubory nebyly změněny.

Záložní médium uchovávejte na bezpečném místě, protože uživatel se zlými úmysly může pomocí těchto dat změnit sestavení serveru v alternativním umístění. Kopii zálohy je vhodné uchovávat na bezpečném místě mimo pracoviště.

Systém Windows SBS 2008 poskytuje integrované záložní řešení. Pokud zálohování nakonfigurujete pomocí integrovaného řešení zálohování, je ve výchozím nastavení zálohován celý server včetně interního webu, schránek a uživatelských souborů uložených na serveru.

Další informace získáte v tématu Zálohování a obnovení dat serveru na serveru Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101616).