Kontrola shrnutí základních informací o síti

Platí pro: Windows SBS 2008

Část Shrnutí základních údajů o síti na kartě Domů v konzole Konzola systému Windows SBS poskytuje přehled stavu sítě. Server posoudí celkový stav každé součásti zabezpečení a zobrazí informace ve Shrnutí základních údajů o síti. Pomocí tohoto shrnutí můžete rychle určit stav sítě a pak kliknutím na odkaz u jakékoli výstrahy přejít přímo na kartu v konzole Konzola systému Windows SBS, kde můžete provést akci nebo se o problému dozvědět více informací.

Následující tabulka uvádí a popisuje čtyři základní součásti sítě.

Součásti základních údajů o síti

Součást základních údajů o síti Popis

d828b931-699c-4f3a-8c7a-48ca5d3b90fb   Zabezpečení

Zobrazuje stav součástí základních údajů o síti: Stav zahrnuje ochranu proti virům v systému souborů a e-mailu, ochranu e-mailů před nevyžádanou poštu, ochranu proti spywaru a dalšímu malwaru na serveru a v klientských počítačích a brány firewall pro server a klientské počítače. Informace o způsobu monitorování a správy součástí zabezpečení sítě jsou uvedeny v tomto dokumentu.

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c   OK

Síť Windows SBS 2008 funguje normálně.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487   Upozornění

Minimálně jedna součást zabezpečení vrátila upozornění.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b   Kritická

Existuje jeden nebo více stavů výstrahy

f36f4c34-bd41-41b8-9bb1-46ace1eb8130   Aktualizace

Zobrazuje stav aktualizací softwaru pro počítače v síti. Další informace o správě aktualizací naleznete v tématu Správa aktualizací softwaru v systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?130661).

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c   OK

Aktualizace softwaru jsou spuštěné a aktualizace byly úspěšně použity.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487   Upozornění

Jeden nebo více serverových či klientských počítačů v síti nemá nainstalovanou schválenou aktualizaci. Zkontrolujte, zda jsou tyto počítače online.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b   Kritická

Byla zjištěna jedna nebo více následujících kritických výstrah:

  • Poslední synchronizace se službou Microsoft Update se nezdařila. Je nutné ručně spustit příkaz Synchronizovat nyní.

  • Nelze kontaktovat databázi služby Update Services. Ověřte, zda je spuštěná služba Windows Internal Database.

  • Interní součásti služby Update Services vrátily chybu.

  • Jedna nebo více aktualizací nebylo úspěšně nainstalováno.

      Šedá

Konfigurace softwarových aktualizací byla změněna a nadále neodpovídá doporučované konfiguraci. Existuje neznámý stav a zobrazí se chybová zpráva. Zvažte obnovení výchozího nastavení aktualizace softwaru.

213f2f32-ca0a-4539-9f14-cd5e839ff115   Zálohování

Zobrazuje stav zálohy. Informace o povolení a naplánování pravidelných záloh získáte v části Zálohování a obnovení dat v systému Windows Small Business Server 2008” na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104285).

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c   OK

Zálohování serveru bylo úspěšně dokončeno.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487   Upozornění

  • Probíhá zálohování serveru.

  • Nejsou k dispozici předchozí zálohy serveru.

  • Zálohování není v systému Windows SBS 2008 nakonfigurováno.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b   Kritická

Poslední pokus o zálohování systému Windows SBS 2008 nebyl úspěšný.

52ea5363-8bc0-4b79-b7f3-77ed75b01a7d   Další výstrahy

Zobrazuje výstrahy pro servery a klientské počítače v síti. Další informace o výstrahách získáte kliknutím na položku Přejít k počítačům a kliknutím na položku Zobrazit výstrahy počítače v podokně Úlohy.

f03ee98c-ea12-4cc1-b64e-4d71aaf5c66c   OK

Nebyly oznámeny žádné kritické výstrahy.

e4a11f36-2c03-42c9-abad-58cdf1a38487   Upozornění

Jeden nebo více klientských počítačů v síti oznámilo výstrahu.

5b6e0dfe-5a06-476a-bc49-c176bcbedd6b   Kritická

Jeden nebo více serverů v síti oznámilo výstrahu.