Používání aktuálního softwaru

Platí pro: Windows SBS 2008

Aktualizace softwaru slouží k opravě chyb zabezpečení v softwaru nebo přidávají další funkce zabezpečení. Z důvodu udržování zabezpečené sítě systému Windows SBS 2008 se doporučuje instalovat aktualizace softwaru co nejdříve po jejich vydání. Ujistěte se, že jsou aktualizace softwaru nainstalovány v následujících produktech:

  • Server se systémem Windows SBS 2008 a jakékoli další servery v síti.

  • Všechny klientské počítače v síti.

  • Všechny vzdálené klientské počítače, které k síti přistupují pomocí vzdáleného webového pracoviště nebo virtuální privátní sítě.

Další informace o udržování aktuálního softwaru naleznete v tématu Správa aktualizací softwaru v systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft ((http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=130661).