Změna četnosti generování sestav

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna četnosti generování sestav

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Sestavy. Zobrazení seznamu uvádí síťové sestavy, které jsou pro server naplánovány.

  3. V zobrazení seznamu klikněte na síťovou sestavu, u níž chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

  4. V podokně úloh klikněte na položku Zobrazit vlastnosti sestavy. Zobrazí se stránka Vlastnosti sestavy.

  5. Klikněte na kartu Plán a změňte příslušné nastavení u položek Opakování, Čas a Den v týdnu.

  6. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK.