Konfigurace oznamování výstrah

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Konfigurace nastavení odesílání

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Síť a potom na kartu Počítače. V zobrazení seznamu jsou uvedeny servery a klientské počítače v síti.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Zobrazit nastavení oznámení. Zobrazí se stránka Nastavení oznámení.

 4. V okně Nastavení oznámení proveďte následující akce:

  • Na stránce Služby vyberte služby, na které chcete být upozornění v e-mailu.

  • Na stránce Čítače výkonu vyberte čítače výkonu, na které chcete být upozornění v e-mailu.

  • Na stránce Chyby protokolu událostí vyberte chyby protokolu událostí, na které chcete být upozornění v e-mailu.

  • Na stránce E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám mají být zasílána oznámení. Pokud zadáváte více e-mailových adres, oddělte je středníkem.

 5. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK.