Kontrola denních sestav monitorování

Platí pro: Windows SBS 2008

Kontrola sestav denního monitorování

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Sestavy.

    Zobrazení seznamu uvádí síťové sestavy, které jsou pro server naplánovány.

  3. V zobrazení seznamu klikněte na položku Podrobná sestava o stavu sítě.

  4. V podokně úloh klikněte na položku Generovat sestavu.

  5. Sestava se zobrazí v podokně podrobností konzoly Konzola systému Windows SBS.