Rozšířená správa pomocí služby Windows Server Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

Modul snap-in Služba Windows Server Update Services (WSUS) poskytuje rozšířené funkce pro správu aktualizací softwaru.

Tato část obsahuje následující témata: