Konfigurace skupin počítačů

Platí pro: Windows SBS 2008

Služba Update Services automaticky nakonfiguruje klientské počítače a další servery připojené k doméně se systémem Windows® Small Business Server 2008 tak, aby stahovaly aktualizace z počítače v síti se systémem Windows SBS 2008 a nikoli ze serverů služby Microsoft Update.

Při první instalaci služby Update Services jsou vytvořeny objekty zásad skupiny a jsou propojeny na úrovni domény. Tyto objekty zásad skupiny jsou použity, když klientské počítače a další servery v doméně aktualizují nastavení zásad skupiny.

Poznámka

Výchozí cyklus obnovení nastavení zásad skupiny v počítačích se systémem Windows je 90 minut. Nastavení zásad skupiny v síťových počítačích můžete také okamžitě obnovit některým z následujících způsobů:

 • Odhlaste se od počítače a znovu se k němu přihlaste.

 • Na příkazovém řádku počítače použijte příkaz gpupdate /force. Další informace naleznete v tématu Nástroje poradce při potížích.

Služba Windows SBS Manager Service sleduje, které počítače jsou u služby Active Directory zaregistrovány, a pak přiřadí počítače správné skupině počítačů, aby bylo použito odpovídající nastavení služby Update Services.

 • Klientské počítače připojené k doméně obnovují nastavení zásady skupiny každých 90 minut. Poté, co se klientský počítač připojí k doméně a před jeho registrací u služby Update Services, nastane prodleva.

Skupiny počítačů

Z důvodu zajištění snadnější správy aktualizací počítačů připojených k doméně se systémem Windows SBS 2008 služba Update Services zařadí síťové počítače do dvou skupin: Serverové počítače a Klientské počítače. Použití skupin pomáhá zvládat aktualizace počítačů v síti různým způsobem na základě role nebo využití počítačů.

Skupina počítačů Definice

Skupina Serverové počítače služby Update Services

 • Počítač je klasifikovaný jako server, když v něm je spuštěný systém Windows Server 2003 nebo novější.

 • Počítač se systémem Windows SBS 2008 je ve výchozím nastavení ve skupině Serverové počítače.

Skupina Klientské počítače služby Update Services

 • Počítač je klasifikovaný jako klientský počítač, pokud je v něm spuštěný jeden z následujících operačních systémů:

  • Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 (SP2) nebo

  • Windows Vista

V některých případech může být vhodné přesunout počítač z jedné skupiny do jiné nebo může být nutné jej zcela vyloučit ze správy služby Update Services. V každém případě použijte úlohu Změnit nastavení aktualizací softwaru na kartě Zahrnuté počítače. Viz následující postupy.

Poznámka

Pokud počítač přesunete do jiné skupiny (například ze skupiny Klientské počítače služby Update Services do skupiny Serverové počítače služby Update Services), trvá 90 minut, než se změna projeví. Důvodem je, že počítače v síti obnovují nastavení zásady skupiny každých 90 minut.

Následující postup uvádí, jak přesunout počítač z jedné skupiny počítačů do jiné.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přesunutí počítače do jiné skupiny počítačů

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Klikněte na položku Zabezpečení a potom na položku Aktualizace.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Změnit nastavení aktualizace softwaru.

 4. Klikněte na přepínač Zahrnuté počítače. V seznamu zahrnutých počítačů klikněte na počítač, který chcete přesunout, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

 5. Klikněte na skupinu aktualizací, do níž chcete počítač přesunout, a pak kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Změnit členy skupiny aktualizací.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení aktualizací softwaru.

Chcete-li počítač vyloučit ze služby Update Services, proveďte následující kroky:

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Vyloučení počítače ze služby Update Services:

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Klikněte na položku Zabezpečení a potom na položku Aktualizace.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Změnit nastavení aktualizace softwaru.

 4. Klikněte na přepínač Zahrnuté počítače. V seznamu zahrnutých počítačů klikněte na počítač, který chcete vyloučit, a potom klikněte na tlačítko Odebrat. Počítač se zobrazí ve sloupci Vyloučené.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení aktualizací softwaru.

Poznámka

Vyloučené počítače nadále nepřijímají aktualizace ze služby Update Services, ale nadále se zobrazují v sestavách vytvořených pomocí úlohy Zobrazit sestavu nasazení aktualizací. Díky tomu budete mít informace o možných rizicích zabezpečení.