Přehled

Platí pro: Windows SBS 2008

Jak služba Update Services funguje

Služba Update Services využívá jako základní infrastrukturu pro správu aktualizací službu Windows Server Update Services 3.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) (WSUS). Při instalaci systému Windows SBS 2008 je zahájen proces synchronizací, který se každý den opakuje. Při každém spuštění synchronizace proběhnou stejné obecné kroky.

Pro lepší pochopení kroků synchronizace se službou Update Services uvádíme následující příklad:

 • 10:00   Služba Microsoft Update vydá novou aktualizaci.

 • 10:00 dop.   Služba WSUS spuštěná v systému Windows SBS 2008 nakontaktuje servery služby Microsoft Update a začne stahovat informace o dostupných aktualizacích (metadata).

  Poznámka

  Při první synchronizaci provedené službou Update Services může stažení metadat trvat několik hodin v závislosti na rychlosti síťového připojení.

 • 23:00   Automatické aktualizace v síťových počítačích spouští vyhledávání ve službě Update Services v počítači se systémem Windows SBS 2008, aby zjistily, zda jsou k dispozici požadované aktualizace.

  Poznámka

  Služba Update Services nakonfiguruje síťové počítače, aby spouštěly detekci každou hodinu.

  Pokud síťové počítače zjistí jakékoli požadované aktualizace uvedené v metadatech, služba WSUS je stáhne na server se systémem Windows SBS 2008.

 • V závislosti na nastavení na kartě Plán dialogového okna Nastavení aktualizací softwaru počítače v síti buď počkají na ukončení instalace aktualizací uživatelem, nebo nainstalují aktualizace v naplánovaném čase, jak je uvedeno v následující tabulce:

  Nastavení plánu Výsledek

  Instalace aktualizací a poté restartování podle tohoto plánu.

  • Aktualizace se nainstalují a počítač se restartuje ve vámi stanoveném čase. Jedná se o výchozí nastavení pro skupinu Klientské počítače.

  • Pokud je počítač v době plánované aktualizace vypnutý, pokusí se nainstalovat aktualizaci a při dalším zapnutí ji znovu spustí.

  Stáhne aktualizace a upozorní uživatele, že jsou připravené aktualizace k instalaci.

  • Vyžaduje zásah uživatele pro dokončení instalace. Jedná se o výchozí nastavení pro skupinu Serverové počítače.

  • Instalace je dokončena klientským softwarem služby Windows Update, který je v počítači spuštěný.

 • Síťové počítače nainstalují požadované aktualizace a poté nahlásí jejich stav zpět do služby Update Services.

Zelené zaškrtnutí

Ikona zeleného zaškrtnutí se zobrazí, jakmile je dokončena synchronizace, posouzení stavu počítače službou WSUS se vrátí bez chyby a klientské počítače registrované u služby WSUS dokončí instalaci všech požadovaných aktualizací. Služba Update Services pak funguje očekávaným způsobem. Tento stav je oznámen také na stránce Domů konzoly Windows SBS ve Shrnutí základních údajů o síti a v souhrnné sestavě sítě a v podrobné sestavě sítě na kartě Sestavy.