Správa služby Update Services

Platí pro: Windows SBS 2008

Službu Update Services je možné spravovat pomocí karty Aktualizace v konzole Windows SBS.

Následující témata obsahují informace o provádění rutinních úloh správy služby Update Services.

Přehled

Karta Aktualizace

Schválení a nasazení aktualizací

Kontrola aktualizací

Odmítnutí aktualizací

Monitorování služby Update Services

Změna nastavení aktualizací softwaru