Schválení a nasazení aktualizací

Platí pro: Windows SBS 2008

Služba Update Services je navržená pro automatické schvalování nejdůležitějších typů aktualizací. Pomocí dialogového okna Nastavení aktualizací softwaru můžete povolit automatické schvalování následujících typů aktualizací:

 • aktualizace zabezpečení,

 • důležité aktualizace,

 • aktualizace Service Pack.

 • Aktualizace definic

Správci chtějí často spravovat aktualizace pro počítače v síti podle role v počítači, a proto lze pomocí služby Update Services spravovat aktualizace pro serverové počítače jiným způsobem než pro klientské počítače. Můžete nastavit konkrétní úroveň aktualizací pro každou skupinu.

Úroveň aktualizací

Během instalace systému Windows SBS 2008 je služba Update Services nakonfigurovaná s výchozí úrovní automatického schvalování aktualizací pro skupinu Serverové počítače a skupinu Klientské počítače. Úroveň aktualizace je úroveň automatického schvalování, kterou požadujete pro skupinu počítačů. Dostupné úrovně aktualizací pro skupinu Serverové počítače a skupinu Klientské počítače jsou tyto:

Úroveň aktualizací Akce

Vysoká

Automatické schvalování všech aktualizací zabezpečení, kritických aktualizací a aktualizací definic a všech aktualizací Service Pack. Jedná se o výchozí nastavení pro skupinu Klientské počítače.

Střední

Automatické schvalování všech aktualizací zabezpečení, kritických aktualizací a aktualizací definic. Jedná se o výchozí nastavení pro skupinu Serverové počítače.

Nízká

Automatické schvalování všech aktualizací zabezpečení a definic.

Žádná

Schválení aktualizací se neprovádí automaticky.

Úroveň aktualizací pro skupinu Serverové počítače nebo Klientské počítače můžete změnit v dialogovém okně Nastavení aktualizací softwaru. Pokyny ke změně úrovně aktualizací pro skupiny počítačů naleznete v tématu Změna nastavení aktualizací softwaru.

Automatické schvalování

Pokud nastavíte vyšší úroveň aktualizací než Žádné, služba Update Services automaticky schvaluje aktualizace odpovídající dané úrovni aktualizace. To znamená, že není nutné ručně schvalovat každou aktualizaci odpovídající dané úrovni.

Výchozí nastavení aktualizací pro skupinu Serverové počítače je například Střední. Patří sem aktualizace zabezpečení, kritické aktualizace a aktualizace definic. Pokud používáte toto nastavení, jsou všechny aktualizace zabezpečení, kritické aktualizace a aktualizace definic automaticky schvalovány a stahovány.

Důležité

Aktualizace, které mají revidované Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft, je třeba schválit ručně.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Ruční schválení aktualizace obsahující revidované Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na stránce Aktualizace vyberte příslušnou aktualizaci v seznamu Aktualizace s Licenčními podmínkami pro software společnosti Microsoft, které čekají na schválení.

 3. Klikněte na tlačítko Nasadit aktualizaci.

 4. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně pro potvrzení.

 5. Projděte si Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft a pokud s nimi souhlasíte, klikněte na tlačítko Přijímám.

 6. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně pro potvrzení.

Poznámka

Správce serveru Windows SBS každých 60 minut kontroluje, zda existují aktualizace, které čekají na automatické schválení. Během této kontroly je schválena aktualizace, která vyžaduje automatické schválení, pokud taková existuje. Může být nutný zásah správce.

Ruční nasazení aktualizací

Jiné aktualizace než aktualizace zabezpečení, kritické aktualizace, aktualizace definic a aktualizace Service Pack je nutné schválit ručně. Může být například vydána aktualizace pro ovladač zařízení nebo nová sada funkcí. Služba Windows Server Update Services (WSUS) ve výchozím nastavení synchronizuje pouze následující klasifikace aktualizací:

 • kritické aktualizace,

 • aktualizace definic,

 • aktualizace zabezpečení,

 • aktualizace Service Pack.

 • Zpětná zahrnutí aktualizací

Můžete určit, které klasifikace aktualizací mají být k dispozici pro nasazení v síti se systémem Windows SBS.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání klasifikací aktualizace

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1.

 2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

 3. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Možnosti. V podokně podrobností klikněte na možnost Produkty a klasifikace.

 4. Klikněte na položku Klasifikace a zvolte další klasifikace aktualizací, které mají být pro nasazení dostupné.

  Důležité

  Nemažte klasifikace, které byly nakonfigurovány při instalaci systému Windows SBS. Změna těchto klasifikací způsobí nedoporučovanou konfiguraci serveru.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

Chcete-li načítat definice aktualizací u nově vybraných klasifikací aktualizací, počkejte na další plánovanou synchronizaci nebo spusťte ruční synchronizaci otevřením konzoly Windows SBS, kliknutím na tlačítko Zabezpečení, kliknutím na položku Aktualizace a kliknutím na tlačítko Synchronizovat.

Jakékoli klasifikace aktualizací, které přidal správce a které nejsou součástí výchozí konfigurace systému Windows SBS, jsou uvedeny jako volitelné. Je nutné ručně vybrat aktualizace pocházející z nových klasifikací aktualizací a určit, zda schválíte jejich instalaci.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Ruční schválení aktualizace

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Klikněte na položku Zabezpečení a potom na položku Aktualizace.

 3. Projděte si aktualizace v části Volitelná aktualizace.

 4. Klikněte na aktualizace, které chcete nasadit, a pak klikněte na položku Nasadit aktualizaci.

 5. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně pro potvrzení.

Po schválení aktualizace kliknutím na možnost Aktualizovat toto zobrazení přesuňte aktualizace do části Probíhající aktualizace.