Nástroje poradce při potížích

Platí pro: Windows SBS 2008

Nástroje, kterým se toto téma věnuje, pomáhají při řešení problémů se službou Update Services.

WindowsUpdate.log

Klientský software Windows Update ve výchozím nastavení zaznamená všechny informace o transakci do následujícího souboru protokolu:

%windir%\Windowsupdate.log

Tento soubor je k dispozici ve všech klientských počítačích v síti, v nichž jsou spuštěné automatické aktualizace, ať již se jedná o počítače ve skupině Klientské počítače, nebo ve skupině Serverové počítače.

Pokud odstraňujete problém s automatickými aktualizacemi v klientském počítači, můžete při řešení problému použít informace, které jsou k dispozici v souboru Windowsupdate.log.

Další informace o souboru WindowsUpdate.log naleznete v článku 902093 znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Jak číst soubor WindowsUpdate.log (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76783).

Wuauclt /DETECTNOW

Chcete-li vyřešit problém s instancemi, kde klientské počítače pravděpodobně nenalezly schválené aktualizace, použijte nástroj příkazového řádku wuauclt.exe s přepínačem /DETECTNOW.

Automatické aktualizace v klientském počítače se za normálních okolností pokusí vyhledat automatické aktualizace ve službě Update Services na základě plánu stanoveného zásadami skupiny. Služba Update Services konfiguruje klientské počítače na spouštění detekce každou hodinu.

Použití souboru wuauclt.exe s přepínačem /DETECTNOW vynutí na službě automatických aktualizací okamžité spuštění detekce v klientském počítači.

Pomocí souboru wuauclt.exe s přepínačem /DETECTNOW můžete odstraňovat problémy s detekcí a konektivitou mezi automatickými aktualizacemi v klientském počítači a službou Update Services na serveru se systémem Windows SBS 2008.

Další informace o použití kombinace wuauclt /DETECTNOW naleznete pod položkou Detectnow v části Manipulate Automatic Updates Behavior Using Command-line Options (Zpracování chování automatických aktualizací pomocí možností příkazového řádku) v tématu Deploying Microsoft Windows Server Update Services (Nasazení služby Microsoft Windows Server Update Services) na webu společnosti Microsoft (stránka může být v angličtině) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137342).

Gpupdate /FORCE

Nástroj Aktualizace zásad skupiny (gpupdate) s přepínačem /FORCE můžete použít, když chcete v klientském počítači znovu použít všechna místní nastavení zásad skupiny a všechna nastavení zásad skupiny ve službě Active Directory.

Protože služba Update Services používá zásady skupiny ke konfiguraci klientských počítačů, může být užitečné použít s přepínačem /FORCE příkaz gpupdate, aby se vyřešily problémy zásad skupiny se službou Update Services v klientském počítači.

Další informace o příkazu gpupdate naleznete v článku 298444, Popis nástroje Group Policy Update znalostní bázi Microsoft Knowledge (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76782).

Prohlížeč událostí

Nástroj Prohlížeč událostí můžete použít k odstraňování problémů se službou automatických aktualizací (v klientských počítačích) a službou Update Services (na serveru se systémem Windows SBS 2008). Protokoly chyb a varování v prohlížeči událostí vám mohou pomoci určit zdroj problému.

  • V klientských počítačích vyhledejte v systémovém protokolu položky, kde je v poli Zdroj hodnota WindowsUpdateClient pro systém Windows Vista a Windows Update agent pro systém Windows XP.

  • Na serveru se systémem Windows SBS 2008 prohledejte protokol aplikací, kde je v poli Zdroj zadána hodnota Windows Server Update Services.