Získávání denních zpráv o aktualizacích

Platí pro: Windows SBS 2008

Službu Windows Server Update Services (WSUS) můžete nakonfigurovat tak, aby odesílala e-mailová upozornění na aktualizace a zprávy o stavu.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Konfigurace upozornění služby WSUS odesílaných e-mailem

  1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1.

  2. Na stránce Řízení uživatelských účtů klikněte na možnost Pokračovat.

  3. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na položku E-mailová upozornění a nakonfigurujte nastavení upozornění.

Další informace o nastavení e-mailových upozornění služby WSUS naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137000).