Karta Aktualizace

Platí pro: Windows SBS 2008

Karta Aktualizace představuje hlavní umístění pro správu služby Update Services. Z této karty lze přistupovat k následujícím úlohám pro správu služby Update Services:

  • Zobrazení celkového stavu schválených a volitelných aktualizací. Na kartě Aktualizace jsou uvedeny aktualizace pro servery i pro klientské počítače.

  • Zobrazení základního nastavení aktualizací softwaru. Můžete například zobrazit úroveň aktualizací skupiny Klientské počítače.

Následující úlohy na kartě Aktualizovat lze také použít k provádění specifických úloh správy.

Globální úloha Výsledek

Synchronizovat

Spustí synchronizaci služby Windows Server Update Services (WSUS) u jakýchkoli nově publikovaných aktualizací.

Změna nastavení aktualizací softwaru

Otevře dialogové okno Nastavení aktualizací softwaru, v němž můžete změnit nastavení související s následujícími položkami:

  • Úroveň aktualizací serveru

  • Úroveň aktualizací klientského počítače

  • Plán aktualizací pro skupinu Serverové počítače a Klientské počítače

  • Členství ve skupině počítačů

Ve většině případů není nutné měnit výchozí nastavení. Pokud je však změnit potřebujete, přejděte do dialogového okna Nastavení aktualizací softwaru.

Chcete-li zobrazit výchozí nastavení v dialogovém okně Nastavení aktualizací softwaru, přejděte k částiVýchozí konfigurace služby Update Services.

Aktualizovat toto zobrazení

Aktualizuje kartu Aktualizace nejnovějšími informacemi.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na kartu Aktualizace přejdete k dalším úlohám správy.

Úloha specifická pro daný objekt Výsledek

Nasadit aktualizaci

Informuje službu WSUS, že je schválená instalace aktualizace.

Zamítnout aktualizaci

Odebere vybranou aktualizaci z instalace službou Update Services.

Zobrazit sestavu nasazení aktualizací

Zobrazí stav nasazení aktualizace u všech počítačů v doméně.