Správa aktualizací softwaru v systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Služba Windows Small Business Server 2008 (Windows SBS) Update Services poskytuje centralizovanou správu aktualizací pro počítače v síti se systémem Windows SBS 2008, v nichž je spuštěný jeden z operačních systémů Windows, které podporují službu Microsoft Update. Pomocí služby Update Services můžete zajistit ochranu sítě se systémem Windows SBS 2008 zajištěním aktualizace počítačů s operačním systémem Windows v síti nejnovějšími aktualizacemi softwaru společnosti Microsoft. Služba Update Services využívá jako základní infrastrukturu pro správu aktualizací službu Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1).

Začínáme se službou Update Services

Správa služby Update Services

Správa přenosných počítačů

Správa počítačů ve vzdálené pobočce

Rozšířená správa pomocí služby Windows Server Update Services

Poradce při potížích