Konfigurace internetové adresy

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je povinná úloha.

Důležité

Aplikace Outlook Web Access (OWA) není k dispozici pro mobilní uživatele po dokončení průvodce Správa internetových adres a před dokončením migrace schránek a nastavení serveru Exchange na cílový server. Průvodce Správa internetových adres změní adresu OWA URL z https://domain.com/exchange na https://domain.com/owa a zdrojový server nemůže nadále zpracovávat požadavky na adrese https://domain.com/exchange. Doporučuje se provedení této změny oznámit uživatelům a co nejdříve dokončit kroky uvedené v části Migrace poštovních schránek a nastavení serveru Exchange.

Konfigurace internetové adresy

 1. V průvodci migrací na Domovské stránce průvodce migrací proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na položku Konfigurace internetové adresy a potom na tlačítko Další.

  2. Na stránce Konfigurace internetové adresy klikněte na odkaz Spustit průvodce Správa internetových adres.

  3. Dokončete Průvodce připojením k Internetu. Informace o způsobu dokončení průvodce získáte v části Nastavení internetové adresy v tématu Správa sítě Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104283).

 2. Po dokončení průvodce klikněte na položku Úloha dokončena na stránce Konfigurace internetové adresy a pak na tlačítko Další. Úloha je označena jako Dokončeno na stránce Domovská stránka průvodce migrací.

Pokud směrovač nepodporuje systém UPnP nebo je tento systém zakázán, vedle názvu směrovače se může zobrazovat žlutá ikona varování. Ujistěte se, zda jsou následující porty otevřené a směřují k IP adrese cílového serveru:

 • Port 25 – SMTP e-mail

 • Port 80 – webový přenos HTTP

 • Port 443 – webový přenos HTTPS

 • Port 987 – Webový přenos HTTPS pro službu Windows SharePoint Services přes vzdálenou webovou plochu

 • Port 1723 – VPN, pokud se chystáte povolit virtuální privátní síť na cílovém serveru. Také může být nutné povolit ve směrovači propustnost přes protokol PPTP.