Restorable Sql Resources

Operations

List

Vrátí seznam databází a kontejnerů, které existují na účtu v daném časovém razítku a umístění. To pomáhá ve scénářích ověřit, jaké prostředky existují v daném časovém razítku a umístění. Toto rozhraní API vyžaduje oprávnění ' Microsoft.DocumentDB/umístění/restorableDatabaseAccounts/.../číst '.