Table Resources

Operations

Create Update Table

Vytvoří nebo aktualizuje tabulku Azure Cosmos DB.

Delete Table

Odstraní existující Azure Cosmos DBovou tabulku.

Get Table

Načte tabulky v rámci stávajícího Azure Cosmos DB databázového účtu se zadaným názvem.

Get Table Throughput

Načte ru za sekundu v tabulce pod existujícím účtem Azure Cosmos DB databáze se zadaným názvem.

List Tables

Vypíše tabulky v rámci stávajícího Azure Cosmos DB databázového účtu.

Migrate Table To Autoscale

Migrace tabulky Azure Cosmos DB z ruční propustnosti do automatického škálování

Migrate Table To Manual Throughput

Migrace Azure Cosmos DB tabulky z automatického škálování na ruční propustnost

Update Table Throughput

Ru aktualizace za sekundu v tabulce Azure Cosmos DB