Azure Backup platforma pro ochranu dat

Trezor záloh vytvořený v rámci platformy pro ochranu dat Azure Backup je entita úložiště v Azure, která uchovává data pro různé novější úlohy, které Azure Backup podporuje, například servery Azure Database for PostgreSQL a disky Azure. Trezory služby Backup usnadňují uspořádání zálohovaných dat a současně minimalizují nároky na správu. Trezory služby Backup jsou založené na modelu Azure Resource Manager Azure, který poskytuje vylepšené možnosti, které usnadňují zabezpečení zálohovaných dat.