Domain Topics

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje téma v doméně.
Asynchronně vytvoří nebo aktualizuje nové téma v doméně se zadanými parametry.

Delete

Odstranění tématu domény
Odstranit existující téma v doméně.

Get

Získat téma v doméně.
Zobrazí vlastnosti tématu v doméně.

List By Domain

Vypíše témata v doméně.
Vypíše všechna témata v doméně.