Partner Namespaces

Operations

Create Or Update

Vytvořte obor názvů partnera.
Asynchronně vytvoří nový obor názvů partnera se zadanými parametry.

Delete

Odstraní obor názvů partnera.
Odstraní existující obor názvů partnera.

Get

Získá obor názvů partnera.
Získá vlastnosti oboru názvů partnera.

List By Resource Group

Vypíše obory názvů partnerů v rámci skupiny prostředků.
Vypíše všechny obory názvů partnerů v rámci skupiny prostředků.

List By Subscription

Vypíše obory názvů partnerů v rámci předplatného Azure.
Vypíše všechny obory názvů partnerů v rámci předplatného Azure.

List Shared Access Keys

Zobrazí seznam klíčů pro partnerský obor názvů.
Zobrazí seznam dvou klíčů používaných k publikování do oboru názvů partnera.

Regenerate Key

Znovu vygenerovat klíč pro obor názvů partnera.
Znovu vygenerujte sdílený přístupový klíč pro obor názvů partnera.

Update

Aktualizujte obor názvů partnera.
Asynchronně aktualizuje obor názvů partnera se zadanými parametry.