Partner Topic Event Subscriptions

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje odběr události příbuzného tématu.
Asynchronně vytvoří nebo aktualizuje odběr události partnerského tématu se zadanými parametry. Existující odběry událostí budou aktualizovány tímto rozhraním API.

Delete

Odstraní odběr události partnerského tématu.

Get

Získat odběr události tématu partnera.

Get Delivery Attributes

Získat atributy doručení pro odběr události tématu partnera.
Získá všechny atributy doručování pro odběr události v tématu partnera.

Get Full Url

Získat úplnou adresu URL odběru události tématu partnera.
Získejte úplnou adresu URL koncového bodu pro odběr události v tématu partnera.

List By Partner Topic

Vypíše odběry událostí partnerského tématu.
Vypíše odběry událostí, které patří do konkrétního partnera.

Update

Aktualizuje odběr události v tématu partnera.