Restore Key

Operations

Restore Key

Obnoví zálohovaný klíč do trezoru.
Importuje dříve zálohovaný klíč do Azure Key Vault, obnoví klíč, identifikátor klíče, atributy a zásady řízení přístupu. Operaci obnovení lze použít k importu dříve zálohovaných klíčů. Jednotlivé verze klíče nelze obnovit. Klíč se obnoví v celém rozsahu se stejným názvem, jako měl při zálohování. Pokud název klíče není v cílovém Key Vault k dispozici, operace obnovení se odmítne. I když se název klíče zachová během obnovování, konečný identifikátor klíče se změní, pokud se klíč obnoví do jiného trezoru. Při obnovení se obnoví všechny verze a zachovají se identifikátory verze. Operace obnovení podléhá omezením zabezpečení: cílový Key Vault musí vlastnit stejné předplatné Microsoft Azure jako zdroj Key Vault uživatel musí mít oprávnění obnovit v cílovém Key Vault. Tato operace vyžaduje oprávnění Key/Restore.