Live Events

Operations

Create

Vytvořit živou událost
Vytvoří živou událost.

Delete

Odstranit živou událost
Odstraní živou událost.

Get

Získat živou událost
Získá živé události.

List

Seznam živých událostí
Zobrazí seznam živých událostí v účtu.

Reset

Obnovit živou událost
Obnoví existující živou událost.

Start

Spustit živou událost
Spustí existující živou událost.

Stop

Zastavit živou událost
Zastaví existující živou událost.

Update

Aktualizuje existující živou událost.