Alert Rules

Operations

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje pravidlo klasické metriky výstrahy.

Delete

Odstraní pravidlo upozornění klasické metriky.

Get

Získá pravidlo upozornění klasické metriky

List By Resource Group

Seznam klasických pravidel upozornění metriky v rámci skupiny prostředků.

List By Subscription

Seznam klasických pravidel upozornění metriky v rámci předplatného.

Update

Aktualizuje existující klasické metriky AlertRuleResource. Chcete-li aktualizovat další pole, použijte metodu CreateOrUpdate.