Rozhraní REST stavu prostředků AzureAzure Resource health REST API

Resource Health pomáhá při diagnostice a získání podpory v případě, že potíže s Azure ovlivňují vaše prostředky.Resource health helps you diagnose and get support when an Azure issue impacts your resources. Informuje o aktuálním a dřívějším stavu prostředků a pomáhá zmírnit problémy.It informs you about the current and past health of your resources and helps you mitigate issues.

Skupiny operací RESTREST Operation Groups

Operační skupinaOperation group PopisDescription
Stavy dostupnostiAvailability Statuses Poskytuje operace pro získání stavu dostupnosti azurových resoures.Provides operations to get availablity statuses of azure resoures.
ProvozOperations Zobrazí seznam všech dostupných rozhraní REST API pro stav prostředků.Lists all available REST APIs for Resource health.

Viz takéSee also