Rozhraní API pro MeshApplicationsMeshApplications APIs

NázevName PopisDescription
Vytvořit nebo aktualizovatCreate Or Update Vytvoří nebo aktualizuje prostředek aplikace.Creates or updates a Application resource.
ČtěteGet Získá prostředek aplikace se zadaným názvem.Gets the Application resource with the given name.
OdstranitDelete Odstraní prostředek aplikace.Deletes the Application resource.
SeznamList Zobrazí seznam všech prostředků aplikace.Lists all the application resources.
Získat průběh upgraduGet Upgrade Progress Získá průběh nejnovějšího upgradu provedeného u tohoto prostředku aplikace.Gets the progress of the latest upgrade performed on this application resource.