AverageLoadScalingTriggerAverageLoadScalingTrigger

Popisuje průměrnou aktivační událost zatížení použitou pro automatické škálování.Describes the average load trigger used for auto scaling.

VlastnostiProperties

NázevName TypType VyžadovánoRequired
metric AutoScalingMetricAutoScalingMetric YesYes
lowerLoadThreshold číslo (Double)number (double) YesYes
upperLoadThreshold číslo (Double)number (double) YesYes
scaleIntervalInSeconds integerinteger YesYes

metric

Zadejte: AutoScalingMetricType: AutoScalingMetric
Požadováno: AnoRequired: Yes

Popis metriky, která se používá pro škálování.Description of the metric that is used for scaling.


lowerLoadThreshold

Typ: číslo (Double)Type: number (double)
Požadováno: AnoRequired: Yes

Nižší prahová hodnota zatížení (Pokud je průměrné zatížení pod touto prahovou hodnotou, služba se škáluje dolů).Lower load threshold (if average load is below this threshold, service will scale down).


upperLoadThreshold

Typ: číslo (Double)Type: number (double)
Požadováno: AnoRequired: Yes

Horní prahová hodnota zatížení (Pokud je průměrné zatížení nad tuto prahovou hodnotou, služba se škáluje).Upper load threshold (if average load is above this threshold, service will scale up).


scaleIntervalInSeconds

Typ: celé čísloType: integer
Požadováno: AnoRequired: Yes
InclusiveMinimum: 60InclusiveMinimum: 60

Interval škálování, který určuje, jak často bude tato aktivační událost kontrolována.Scale interval that indicates how often will this trigger be checked.