BackupConfigurationInfoBackupConfigurationInfo

Popisuje informace o konfiguraci zálohování.Describes the backup configuration information.

DědičnostInheritance

' BackupConfigurationInfo ' je základní typ modelu polymorfního typu.'BackupConfigurationInfo' is the base type of the polymorphic type model. Vlastnost Kind je diskriminátorem pro odvozené typy.The 'Kind' property is the discriminator for the derived types. Hodnota vlastnosti Kind určuje serializovaný obsah na lince (jeden z následujících odvozených typů).The value of the 'Kind' property determines the serialized content on the wire (one of the following derived types). V následující tabulce je uvedena hodnota Kind vlastnosti a odpovídající odvozený typ, který představuje.The following table lists the value of the Kind property and corresponding derived type it represents.

Odvozené typyDerived Types

DruhKind Odvozený typDerived Type
AplikaceApplication ApplicationBackupConfigurationInfoApplicationBackupConfigurationInfo
SlužbaService ServiceBackupConfigurationInfoServiceBackupConfigurationInfo
OddílPartition PartitionBackupConfigurationInfoPartitionBackupConfigurationInfo