DeployedApplicationHealthStateChunkListDeployedApplicationHealthStateChunkList

Seznam nasazených bloků stavu aplikace, které se týkají vstupních filtrů v dotazu bloku.The list of deployed application health state chunks that respect the input filters in the chunk query. Bylo vráceno dotazem získat dotaz na bloky stavu clusteru.Returned by get cluster health state chunks query.

VlastnostiProperties

NázevName TypType VyžadovánoRequired
Items pole DeployedApplicationHealthStateChunkarray of DeployedApplicationHealthStateChunk NoNo

Items

Typ: pole DeployedApplicationHealthStateChunkType: array of DeployedApplicationHealthStateChunk
Požadováno: neRequired: No

Seznam nasazených bloků stavu aplikace, které se týkají vstupních filtrů v dotazu bloku.The list of deployed application health state chunks that respect the input filters in the chunk query.