ProbeHttpGetProbeHttpGet

Sonda http pro kontejner.Http probe for the container.

VlastnostiProperties

NázevName TypType VyžadovánoRequired
port integerinteger YesYes
path řetězecstring NoNo
host řetězecstring NoNo
httpHeaders pole ProbeHttpGetHeadersarray of ProbeHttpGetHeaders NoNo
scheme String (Enum)string (enum) NoNo

port

Typ: celé čísloType: integer
Požadováno: AnoRequired: Yes

Port pro přístup k testu.Port to access for probe.


path

Typ: řetězecType: string
Požadováno: neRequired: No

Cesta k přístupu k žádosti HTTPPath to access on the HTTP request.


host

Typ: řetězecType: string
Požadováno: neRequired: No

IP adresa hostitele, ke kterému se chcete připojitHost IP to connect to.


httpHeaders

Typ: pole ProbeHttpGetHeadersType: array of ProbeHttpGetHeaders
Požadováno: neRequired: No

Hlavičky, které se mají nastavit v žádostiHeaders to set in the request.


scheme

Type: String (Enum)Type: string (enum)
Požadováno: neRequired: No

Schéma testu http.Scheme for the http probe. Může to být http nebo HTTPS.Can be Http or Https.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • http – Označuje, že sonda je http.http - Indicates that the probe is http.
  • https – Označuje, že sonda je HTTPS.https - Indicates that the probe is https. Bez ověření certifikátu.No cert validation.