DeployedServicePackageInfoDeployedServicePackageInfo

Informace o balíčku služby nasazené v uzlu Service Fabric.Information about service package deployed on a Service Fabric node.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
Name řetězecstring NeNo
Version řetězecstring NeNo
Status řetězec (výčt)string (enum) NeNo
ServicePackageActivationId řetězecstring NeNo

Name

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Název balíčku služby, jak je uvedeno v manifestu služby.The name of the service package as specified in the service manifest.


Version

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Verze balíčku služeb zadaná v manifestu služby.The version of the service package specified in service manifest.


Status

Typ: řetězec (výčet)Type: string (enum)
Povinné: NeRequired: No

Určuje stav nasazených aplikací nebo balíčků služeb v uzlu Service Fabric.Specifies the status of a deployed application or service package on a Service Fabric node.

Možné hodnoty:Possible values are:

  • Invalid- Označuje stav aplikace nebo balíčku služeb není znám nebo je neplatný.Invalid - Indicates status of the application or service package is not known or invalid. Hodnota je 0.The value is 0.
  • Downloading- Označuje, že aplikace nebo balíček služeb se stahuje do uzlu z ImageStore.Downloading - Indicates the application or service package is being downloaded to the node from the ImageStore. Hodnota je 1.The value is 1.
  • Activating- Označuje, že je aktivována aplikace nebo balíček služeb.Activating - Indicates the application or service package is being activated. Hodnota je 2.The value is 2.
  • Active- Označuje, že aplikace nebo balíček služeb je aktivní uzel.Active - Indicates the application or service package is active the node. Hodnota je 3.The value is 3.
  • Upgrading- Označuje, že probíhá upgrade balíčku aplikace nebo služby.Upgrading - Indicates the application or service package is being upgraded. Hodnota je 4.The value is 4.
  • Deactivating- Označuje, že aplikace nebo balíček služeb je deaktivován.Deactivating - Indicates the application or service package is being deactivated. Hodnota je 5.The value is 5.

ServicePackageActivationId

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

ActivationId nasazeného balíčku služby.The ActivationId of a deployed service package. Pokud ServicePackageActivationMode zadán v době vytváření služby je 'SharedProcess' (nebo pokud není zadán, v takovém případě je výchozí 'SharedProcess'), pak hodnota ServicePackageActivationId je vždy prázdný řetězec.If ServicePackageActivationMode specified at the time of creating the service is 'SharedProcess' (or if it is not specified, in which case it defaults to 'SharedProcess'), then value of ServicePackageActivationId is always an empty string.