ApplicationScopedVolumeApplicationScopedVolume

Popisuje svazek, jehož životnost je vymezena na životnost aplikace.Describes a volume whose lifetime is scoped to the application's lifetime.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
name řetězecstring AnoYes
readOnly Booleanboolean NeNo
destinationPath řetězecstring AnoYes
creationParameters ApplicationScopedVolumeCreationParametersApplicationScopedVolumeCreationParameters AnoYes

name

Typ: řetězecType: string
Povinné: AnoRequired: Yes

Název odkazovaného svazku.Name of the volume being referenced.


readOnly

Typ: logickáType: boolean
Povinné: NeRequired: No

Příznak označující, zda je svazek jen pro čtení.The flag indicating whether the volume is read only. Výchozí hodnota je "false".Default is 'false'.


destinationPath

Typ: řetězecType: string
Povinné: AnoRequired: Yes

Cesta v kontejneru, na kterém by měl být svazek připojen.The path within the container at which the volume should be mounted. Jsou povoleny pouze platné znaky cesty.Only valid path characters are allowed.


creationParameters

Typ: ApplicationScopedVolumeCreationParametersType: ApplicationScopedVolumeCreationParameters
Povinné: AnoRequired: Yes

Popisuje parametry pro vytváření svazků s rozsahem aplikace.Describes parameters for creating application-scoped volumes.