Výčtu Typu HeaderMatchTypeHeaderMatchType enum

typ: řetězectype: string

Možné hodnoty zahrnují: 'přesné'Possible values include: 'exact'