PartitionInstanceCountScaleMechanismPartitionInstanceCountScaleMechanism

Představuje mechanismus škálování pro přidání nebo odebrání instancí bezstavového oddílu služby.Represents a scaling mechanism for adding or removing instances of stateless service partition.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
Kind řetězecstring AnoYes
MinInstanceCount celé číslointeger AnoYes
MaxInstanceCount celé číslointeger AnoYes
ScaleIncrement celé číslointeger AnoYes

DruhKind

Typ: řetězecType: string
Povinné: AnoRequired: Yes

Vlastnost diskriminátoru.A discriminator property. Jeho hodnota musí být 'PartitionInstanceCount' pro objekty typu 'PartitionInstanceCountScaleMechanism'.Its value must be 'PartitionInstanceCount' for objects of type 'PartitionInstanceCountScaleMechanism'.


MinInstanceCount

Typ: celé čísloType: integer
Povinné: AnoRequired: Yes

Minimální počet instancí oddílu.Minimum number of instances of the partition.


MaxInstanceCount

Typ: celé čísloType: integer
Povinné: AnoRequired: Yes

Maximální počet instancí oddílu.Maximum number of instances of the partition.


ScaleIncrement

Typ: celé čísloType: integer
Povinné: AnoRequired: Yes

Počet instancí, které chcete přidat nebo odebrat během operace škálování.The number of instances to add or remove during a scaling operation.