SecretValueSecretValue

Tento typ představuje nešifrovanou hodnotu tajného klíče.This type represents the unencrypted value of the secret.

VlastnostiProperties

Name (Název)Name TypType Požaduje seRequired
value řetězecstring NeNo

value

Typ: řetězecType: string
Povinné: NeRequired: No

Skutečná hodnota tajného klíče.The actual value of the secret.